Ansatte

Victor EsjeholmVictor Esjeholm
rektor
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481815
Mobil priv.: 99690185 
 Britt Gunnberg
uv. insp.
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481816 
 Vegard Dyrseth
uv.insp.
IKT-ansvarlig
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481817
Mobil priv.: 48008700 
 Ann Connie Strifeldt
lærer
teamleder team 1
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Ann-Karin Tangen Erichsen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481821 
 Britt Karlsen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Britt Linda Løkke
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481823 
 Egil Mardal Johannessen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Eva Myhren
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481825 
 Ingebjørg B. Johnsen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Ingolf Uglebakken
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Line Wilhelmsen
kontormedarbeider
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481830 
 Liv Hanna Ophaug
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Liv Karin Karlsen
lærer
teamleder team 2
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481823 
 Mari-Ann Johannessen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Ottar Fredheim
Lærer
Epost arb.:  
 Per Rane Moland
lærer
IKT-ansvarlig
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481821 
 Svanhild Eliassen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Svetlana Firsova
lærer
Epost arb.:  
 Tone Hermansen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481823 
 Trine Strøm Thomassen
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481825 
 Trude Tendstrand
lærer
kartlegger
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481829 
 Ulla-Britt Sundstrøm
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481830 
 Unni Møller
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481822 
 Vivi Ann Aas
lærer
Epost arb.:
Tlf. arb.: 78481823